168,000 تومان
سالانه
PositiveSSL
خرید و صدور آنلاین
نصب اولیه در صورتی که اس اس ال صادر نشده باشد رایگان
128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 USD مبلغ وارانتی